Coffeeliscious claim Nowra Velo Club's Optus team series, Mark Williams the individual pointscore crown